Revisorer 2020-2021

Föreningens revisorer väljs av årsstämman och granskar både föreningens ekonomi och hur styrelsen arbetar. Telefonnummer till revisorerna hittar du på anslagstavlan i din trappuppgång.

På årsstämman 2020 valdes följande personer till revisorer:

  • Peter Hübner (revisor)
  • Anna-Carin Hall (revisorsuppleant)

Enligt våra stadgar ska en revisor utses av HSB Riksförbund, och detta är en representant från Borevision.