Ansvarsfördelning

Som bostadsrättsinnehavare är det du som ansvarar för det inre underhållet i din lägenhet. Lite förenklat kan man säga att allt som syns och finns inne i lägenheten är ditt ansvar, medan föreningen ansvarar för det som är utanför lägenheten. För en mer detaljerad beskrivning, se föreningens stadgar, paragraf 31. Se även broschyren “Vem skall underhålla bostadsrätten” som har delats ut till alla i februari 2016 med tillägget att “lägenhetsdörren mot trapphuset i sin helhet är bostadsrättsinnehavarens ansvar”.

Läs också gärna informationen om våra stammar.