Våra stammar

I juni 2011 höll föreningen en extrastämma kring frågan om ett eventuellt stambyte. Stämman gick på styrelsens linje och tog beslut om att tills vidare avvakta med stambyte. Istället har boende som har badrum med otillräckliga tätskikt uppmanats att renovera dessa. Denna uppmaning gäller fortfarande eftersom dåliga tätskikt kan orsaka fuktskador och andra problem.

Hur vet man då om badrummet har otillräckliga tätskikt? Rent generellt kan man säga att om ditt badrum inte renoverats under de senaste 20 åren är det stor sannolikhet dags att göra det igen. Men att göra det nu är inte att rekommendera då även alla badrum kommer att uppdateras till dagens regelverk.

Vi har efter en utredning kommit fram till att vi ska renovera våra stammar och badrum.

Vi håller på med att leja in en projektledare för ett stambyte, för att senare ge mer information om detta.