Cykelgruppen

Cykelgruppen har tagit fram några regler för våra cykelrum för att förbättra tillgängligheten:

-Cykelrummen är bara till för hela cyklar som används regelbundet.
D.V.S. trasiga cyklar eller delar och verktyg ska inte förvaras i cykelrummen.
– Platserna närmast utgången är för de som används ofta (flera gånger i veckan) under den aktuella säsongen.
D.V.S. om du inte använder cykeln under vintersäsongen flyttar du cykeln längre in i rummet.
-Inriktningen är att max en cykel per person i hushållet får förvaras i cykelrummet.
Har du flera cyklar får du förvara den i kallarförrådet eller lägenheten eller annat utrymme.
Utrensning av cyklar/föremål som inte följer reglerna kan komma att ske två veckor efter att skriftlig varning på cykeln/föremålet och kan sedan, genom kontakt med styrelsen, återfås genom beskrivning inom 6 månader från utrensningstillfället.

Ta kontakt med gruppen om ni har några synpunkter om cyklar eller något som rör cyklar.

Cykelgruppen består av:

Elisabet Wahl Bohusgatan 41 elisabet.wahl@milsbo.se ,

Axel Pettersson Bohusgatan 41 haxpett@gmail.com