Kort om Masken

Brf Masken består av 181 lägenheter på adresserna Ringvägen 122-130 och Bohusgatan 31-41 i Stockholm. Föreningen är medlem i bostadsorganisationen HSB.

Föreningens kompletta namn är HSBs Bostadsrättsförening Masken i Stockholm. Post till föreningen skickas till expeditionen Brf Masken, Bohusgatan 35, 116 67 Stockholm. Mail till styrelsen@brfmasken.se

Organisationsnummer: 702001-4135