Styrelsen

I styrelsen för Brf Maskens sitter för tillfället sex ledamöter, två suppleanter och en ledamot som är representant för HSB. Ny styrelse väljs en gång om året på föreningens årsstämma som brukar hållas i oktober. Det skall normalt vara 6 ledamöter och 2 suppleanter, samt en ledamot från HSB.

Mejladress till styrelsen: styrelsen@brfmasken.se.

Du kan även kontakta styrelsen genom att lämna brev på expeditionen Bohusgatan 35

 Goran Macek
Goran Macek 
ordförande
Tel: 0707-771 548
Bor: Ringvägen 130
Med i styrelsen sedan:2011
 
Lennart Egelstad
vice ordförande
Tel: –
Bor: Ringvägen 126
Med i styrelsen sedan:2019
Kent Runnquist
sekreterare
Tel: 0708-838355
Bor: Bohusgatan 37
Med i styrelsen sedan:2010
 
Jörgen Averbo
ledamot
Tel: 0707-687 538
Bor:Ringvägen 122
Med i styrelsen sedan:2019
Rolf Lagerquist
suppleant
Tel: – 
Bor:Ringvägen 124
Med i styrelsen sedan:2022
 
Fabian Ström
ledamot
Tel:- 
Bor:Ringvägen 130
Med i styrelsen sedan: 2020
 
Helena Rydh Norin
Ledamot
Tel:- 
Bor:Bohusgatan 33
Med i styrelsen sedan: 2020
 
Axel Schott Eriksson
Suppleant
Tel:- 
Bor:Bohusgatan 35
Med i styrelsen sedan: 2021
Per Lönnheden
HSB ledamot
Tel: 010-442 15 71
Med i styrelsen sedan: 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *