Renovering

I dagens läge då vi planerar göra stambyte alternativt relining bör ni avvakta med badrumsrenoveringar

Om du ska renovera ditt badrum eller kök eller göra andra större renoveringar i din lägenhet måste du först kontakta styrelsen.  I korthet ska du göra så här:

  1. Börja med att lämna en kortfattad skriftlig redogörelse för dina renoveringsplaner till styrelsen. Bifoga gärna en ritning. Beskrivningen och ritningen behöver inte vara avancerade, men styrelsen ska få en tydlig uppfattning om vad det är du har tänkt göra. Om något verkar oklart återkommer styrelsen med frågor till dig. Påbörja inget arbete innan du fått återkoppling från styrelsen. Normalt sett tar vi hand om inkommen ansökan vid nästa styrelsemöte.
  2. När styrelsen har sett över dina renoveringsplaner sänder styrelsen över en överenskommelse kring ansvarsfördelningen vid eventuella skador. Denna ska du skriva under och lämna in till styrelsen.
  3. När arbetet är slutfört meddelar du det till styrelsen och lämnar då även in en försäkran om att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Tidigare avsatte Brf Masken pengar till en fond för inre underhåll. Denna fond har avslutats och pengarna har återförts till berörda parter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *