Trivselregler

Förutom självklara saker som att ta hänsyn till grannar och inte skräpa ner efter sig har vi följande trivselregler i Brf Masken:

 • Se till att dörrar till gemensamma utrymmen hålls stängda.
 • Cyklar, barnvagnar och dylikt förvaras i utrymmen avsedda för dessa. Det är för vår egen säkerhet, till exempel vid utrymning.
 • Alla sopor som slängs ska vara väl förpackade, vassa föremål paketeras ordentligt så de inte kan skada någon.
 • Eftersom föreningen har kabel-tv, är det inte tillåtet att sätta upp antenner på fastigheten utan skriftligt tillstånd från styrelsen.
 • Ändra inte på de ventilationsflöden som är inställda för varje lägenhet. Det är inte heller tillåtet att sätta för dessa.
 • Följ de trivselregler som finns för våra tvättstugor.
 • Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongräcket.
 • Renoveringsarbete som inte är av akut karaktär får endast utföras under följande tider:
  Måndag-fredag kl 08.00-20.00
  Under lördag–söndag får man endast göra korta störande arbeten, såsom borrande i betongväggar mellan kl 10.00-18.00
 • Under helgen ska inga företag utföra arbeten som inte är akuta.
 • Tänk på att efter dessa tider ska största möjliga hänsyn visas till dina grannar. Mellan 22.00 och 07.00 ska ljudvolymen normalt vara dämpad, undvik hög volym på TV, musikanlåggningar och dämpa samtalsvolymen. Undvik också att köra disk- och tvättmaskiner under denna period. Det är självklart tillåtet att ha fest då och då, men sätt gärna upp en lapp i porten eller prata med dina grannar innan. Acceptansen för fester brukar öka markant om man blir informerad i förväg. Om du upplever störning som behöver åtgärdas ska du kontakta styrelsen.
 • Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna, men det går utmärkt att göra det ute på våra gårdar.
 • På några av våra gårdar växer det bärbuskar och fruktträd. Dessa är till för alla medlemmar, men var försiktig när du plockar så att inga grenar bryts av.
 • Visa hänsyn till övriga boende vid fest på gården och släng sopor i sopbehållarna.
 • Se till att din eventuella hemhjälp inte slänger sina/dina sopor i papperskorgarna, utan i sopbehållarna.
 • Alla inkassokostnader för obetalda hyror som drabbar Brf Masken kommer att skickas vidare till den som orsakat kostnaden.
 • Rökning är inte tillåten i trapphusen eller vid eller under friskluftsintag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *