Ventilation och värme

Lägenheterna i vår förening är byggda så att du får bästa möjliga ventilation genom att hålla de smala vädringsfönstren något öppna hela tiden. Om du håller dessa stängda måste luften komma in någon annanstans och det kan uppstå drag där man absolut inte vill ha det. Det kan upplevas som lite kallt att ha vädringsfönstren öppna, speciellt på vintern.  Därför är det viktigt att det grå filtret i vädringsfönstren fungerar så bra som möjligt. Om det filter du har i din lägenhet behöver bytas kan du kontakta expeditionen.

De ventiler som finns i kök och badrum är speciellt inställda för varje lägenhet och får inte ändras. I köket får endast spiskåpa/kolfilterfläkt installeras.

Föreningen följer dagens gällande standard för värmen i lägenheten vilket innebär en temperatur på 20 °C. Gradantalet ska mätas upp i mitten av rummet och cirka en meter från golvet. Om du har en rumstemperatur som är lägre än 20°C ska du se till att få det undersökt för att ta reda på vad det bero på och få felet avhjälpt.

Gör en felanmälan till HSB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *