Felanmälan

Brf Masken har från 1 februari 2022 ett avtal med HSB om fastighetsskötseln i föreningen. Därför är det HSB du kontaktar om du upptäcker att något är trasigt eller av andra anledningar måste åtgärdas i till exempel tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen.

Felanmälan via webben: e-post: service.stockholm@hsb.se
Felanmälan via telefon (måndag-onsdag, fredag 08.00-16.30, torsdag 08:00-1800) : 010-442 11 00,

Vid akuta fel efter kontorstid, ring HSB jourtelefon: 08 695 00 00 . Exempelvis vid pågående vattenskada.

HSB hanterar inte snöskottningen på gården, men vid entreer, trappor till källare, gången till Ringvägen och rampen till Ringvägshuset. HSB hanterar ej heller snöröjningen på taken eller sophämtningen. Upptäcker du något som inte fungerar inom dessa tre områden som HSB inte hanterar ska du kontakta någon i styrelsen. Skicka mail till styrelsen@brfmasken.se

Gäller felet något som du själv ansvarar för i din egen lägenhet kan HSB hjälpa dig, men då får du bekosta deras arbete på egen hand. I dessa fall får du självklart välja en annan reparatör än HSB. Kom bara ihåg att om felet har något med el eller vatten att göra måste reparationerna utföras av en behörig fackman. Det är också bra om du kontaktar styrelsen om det uppstått någon form av större fel eller om du tror att felet i din lägenhet kan påverka någon annan lägenhet.