Miljöarbete

Styrelsen arbetar med att göra energibesparingar i föreningen. Bland annat bytte vi ut belysningen på våra gårdar och i garaget till energisnålare varianter år 2012.

Styrelsen ser också över möjligheten att göra energibesparingar genom att återvinna värme från luften i garaget och ventilationen i lägenheterna.  Bergvärme, solpaneler och andra åtgärder är med andra ord  satsningar som är tänkt att gynna både föreningens ekonomi och miljöarbete.

Vi har också dragit ner på luftcirkulationen i garaget dock inte så mycket att farliga nivåer av avgaser uppnås. Tidigare gick fläktarna på så högt varv att vi vida översteg dagens rekommenderade luftväxlings nivåer. Detta och att temperaturen sänktes någon grad sparar mycket värme.