Garage och parkeringsplatser

Allmänt om våra p platser

Bostadsrättsföreningen Masken har 52 parkeringsplatser utomhus på gården och cirka 156 parkeringsplatser i varmluftsgarage. I garaget finns det även platser för motorcyklar. Både medlemmar och externa är välkomna att teckna kontrakt för garageplats. P-platserna på gården är enbart för medlemmar. Medlemmar har förtur i kön. Man får ha max 2 platser/lägenhet för reducerat pris, vill man ha fler blir det till externpris.

Det finns två köer en för garaget och en för parkeringsplatserna.

Från och med 1 maj 2013 är det HSB som sköter den administrativa hanteringen p-platserna. Det är därför till dem du ska vända dig om du exempelvis vill ställa dig i kö för en plats eller säga upp ditt avtal.

Kontakt till HSB Servicecenter:

Tel: 010- 442 11 00

E-POST: SERVICE.STOCKHOLM@HSB.SE

Avgifter

Från och med 1 januari 2021 gäller följande avgifter vid nytecknande av hyreskontrakt för våra p-platser:

För medlemmar i Brf Masken:

P-plats i garage: 936 kr/månad.

P-plats på gården: 400 kr/månad

MC-plats i garage: 250 kr/månad

Storplats i garage: 1144 kr/månad

Den som har en P-plats på gården kan tvätta bilen i garaget för en kostnad av 300 kr/år och kvitterar ut en garagenyckel som kostar ca 600 kr.

För externa hyresgäster:

P-plats i garage: 1352 kr + moms/månad (1 625 kr inkl. moms)

MC-plats i garage: 400 kr + moms/månad (500 kr inkl. moms)

Storplats i garage: 1560 kr/månad (1 950kr inkl. moms)

Avtalen är tremånadersavtal, det vill säga tre månaders uppsägningstid och tre månaders automatisk förlängning om ingen uppsägning sker.

Två p-platser per medlem

Medlemmar får ha maximalt två p-platser i garaget eller på gården. Regeln gäller per hushåll. Är det fler än en person som står på kontraktet för en lägenhet har de tillsammans ändå bara möjlighet att hyra två p-platser för reducerat pris, vill man ha fler blir det till externpris.

Riktmärke för fordonsstorlek

P-platserna i garaget är cirka 2,15 meter breda och 5 meter långa. På gården är p-platserna nu cirka 2,30 meter breda och 5 meter långa. För att undvika svårigheter med att parkera eller försämra framkomligheten för andra bilar i garaget är endast fordon som ryms inom de markerade linjerna tillåtna att parkera i garaget med marginal för att kunna kliva i och ur bilen.

Ett riktmärke är att en normalstor familjebil är cirka 1,80 m bred, vilket ryms på de normalplatserna i garaget. I garaget finns ett fåtal storplatser där det är möjligt att parkera något större fordon.

Byte av plats 

Den som vill byta plats på gården eller i garaget kan själv komma överens om ett byte med annan p-platshyresgäst. Är två parter överens om ett platsbyte meddelar de det till styrelsen som godkänner platsbytet och ger underlag för bytet till HSB. HSB skickar därefter ut nya avtal för underskrift till båda parter.

Den som har önskemål om en eller flera specifika p-platser kan även stå i en byteskö som HSB administrerar. Det innebär att den personen i så fall blir kontaktad när han eller hon står i tur att få den önskade platsen när den blir ledig.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin p-plats i andra hand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *