Brandskydd

Här hittar du information om regler, ansvarsfördelning och riktlinjer för vad som gäller om det skulle börja brinna i våra fastigheter. Här hittar du också råd om vad du ska tänka på för att minimera brandrisken. För din och dina grannars säkerhet är det betydelsefullt att du tar del av informationen.

Föreningens ansvar

 • Styrelsen har det övergripande ansvaret för fastighetens brandskydd.
 • Styrelsen ansvarar även för samordning av brandskyddsverksamheten.

Boendes ansvar

 • Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada.
 • Lagen om skydd mot olyckor säger att det är du som privatperson som har ansvar att skydda ditt hem, dig själv och din egendom mot olyckor. Därför är det viktigt att du har brandskyddsutrustning hemma.

Brandvarnare

Föreningen har monterat brandvarnare i alla lägenheter, det är dock ditt eget ansvar som boende att se till att den fungerar.

Kontrollera din brandvarnare regelbundet (varje kvartal), gör det gärna nu direkt. Mer information finns på https://www.storstockholm.brand.se/kunskapsartiklar/brandvarnare/

Brandsläckare

I lägenheter rekommenderas en 10 liters skumsläckare eller en 6 kg pulversläckare.

Så förebygger du brand

 • En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand.
 • Brandsläckare och jordfelsbrytare är annan utrustning som är bra att ha.
 • Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du kan somna eller när du ska gå hemifrån.
 • Det är också viktigt är att aldrig lämna ett rum med levande ljus eller somna från mat på spisen eller brinnande cigaretter.
 • Stäng av teven med strömbrytare (använd inte bara fjärrkontrollen).
 • Var försiktig vid upphettning av fett och olja på spisen.

Brandskyddsregler för BRF Masken

 1. Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan och förrådsgångar.
 2. Parkeringsplatserna i garaget får endast användas för uppställning av motorfordon inom markerade parkeringsrutor. All annan användning eller förvaring är förbjuden.
 3. Det är inte tillåtet att använda grillar på balkongerna. Vill man grilla får man göra det ute på gården.
 4. Dörrarna till förråd, tvättstugor, cykelrum och andra allmänna utrymmen får inte ställas upp.
 5. Parkera endast på markerade parkeringsplatser eftersom du annars riskerar att blockera räddningsvägarna för fastigheten.

Om det börjar brinna

 • Rädda
 • Larma, ring 112
 • Släck
 • Vid brand som inte kan släckas av den boende bör lägenheten utrymmas skyndsamt. Det är också viktigt att så många dörrar som möjligt stängs om branden för att förhindra syretillförsel och spridning.

Utrymningsvägar

 • Brinner det i den egna lägenheten och du inte kan släcka så utrym den fortast möjligt, larma 112.
 • Brinner det på annan plats i fastigheten så stanna i din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar. Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong din utrymningsväg.
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd absolut inte hissarna när det brinner.
 • Brandrök är mycket giftig. Om du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken genom att krypa på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det kallast också.

Ansvarig för brandskydd

Har du frågor kring BRF Maskens brandskyddsarbete ska du kontakta föreningens ordförande.

Den här informationen är en del av BRF Maskens systematiska brandskyddsarbete som föreningen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är skyldig att bedriva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *