Personal på expeditionen

Föreningen har en egen expedition som ligger på Bohusgatan 35 och är öppen 2:a och 4:e onsdagen i varje månad klockan 18.30–19.30. Vi gör dock sommaruppehåll och en kortare paus runt jul/nyår.

På expeditionen kommer det att finnas någon från styrelsen att besvara frågor och ta emot förslag.
Mejladress till expeditionen: styrelsen@brfmasken.se
Postadress till expeditionen: Brf Masken, Bohusgatan 35, 116 67 Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *