Brandsäkerhet

Man får inte lämna någonting i korridorer eller trapphus inte ens utanför sin egen dörr.
Inga saker som man ska slänga eller vill skänka bort får lämnas i allmänna utrymmen.
Enligt direktiv från brandmyndigheterna.

Alla som bor i en bostadsrättsförening har ansvar för att se över brandskyddet.
Speciellt viktigt är att alla har brandvarnare.

Tappad ILOQ nyckel

Om ni tappar en nyckel ska ni snarast meddela detta så att just denna nyckel kan spärras. Anmälan skall göras till Söderlås. Nya nycklar beställs via styrelsen.
Det är då nödvändigt att ni håller reda på vilka nummer era minst 3 nycklar har så att inte alla era nycklar spärras. Gör en anteckning på vem som har vilken nyckel i familjen.

Tvättpluppar

Vad det gäller tvättplupparna så måste dom vara märkta med det interna lägenhetsnumret samt ha rätt färg. De som vet att de har en trasig, en med fel färg eller inkorrekt nummer ska kontakta styrelsen. Styrelsen kommer att ta bort inkorrekta pluppar. Bortkommna pluppar kan beställas av styrelsen för 350 kronor samt ny nummerbricka för 50 kronor

Ombyggnad

Vid ombyggnad när vatten och el måste stängas av så måste fastighetsskötaren kontaktas och man debiteras för kostnaden.

Vid ombyggnad när säckar används för byggskräp, får de inte stå i vägen för 112. Hänsyn måste tas till handikappade, speciellt blinda, samt barn som leker så att de inte skadas. Det är ett krav att säckarna flyttas snarast.

Temperaturen i lägenheten

När man mäter temperaturen i lägenheterna så ska det ske på ett speciellt sätt nämligen mitt i rumet eller minst 2 m från fönstret, samt minst 1 m upp från golvet, allt enligt Folkhälsomyndigheten. Man ska där ha minst 19⁰C men om det skett ett hastig väderleksomslag till mycket kallare tar det ett tag innan automatiken hänger med. Dessutom ska man tänka på att inte ställa t.ex. en soffa precis framför ett element då termostaten på detta element lätt uppfattar att dert är mycket varmt och stänger av elementet, det gäller detsamma för gardiner etc.

Inglasning av balkonger 2021

Om ni vill beställa inglasning av balkongen hör av er till Sakkes på tel 020-1204010.

Bygglovet finns på hemsidan.

På dubbelbalkonger kommer den existerande mellanväggen bytas ut och betalas av den som glasar in. Om bara den ene av  två glasar in får hen stå för hela kostnaden.