Försäkring

Brf Masken har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring för samtliga 181 lägenheter. Försäkringen ersätter

  • Egen bekostad fast inredning i din bostadsrätt.
  • Egendom, som tillhör bostadsrättsföreningen, i bostadsrätten och som du enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är skyldig att underhålla.

Observera att försäkeringen inte täcker läckande tätskikt.

Grundsjälvrisken är 1500 kronor. Särskild självrisk kan finnas, till exempel vid vattenläckage är självrisken 2000 kronor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *