Sophantering och matavfallshantering samt återvinning

Det finns sopbehållare som är avsedda för hushållsavfall ute på gårdarna. Du slänger dina sopor i den behållare som står närmast utanför det hus du bor i och använder din portnyckel för att öppna sopbehållarna. Sopbehållarna töms en gång per vecka.

För husen med adress Bohusgatan finns kärl för tidningspapper ute på gårdarna och i Ringvägshuset finns ett rum för tidningsinsamling i korridoren på plan 1. Här slänger du endast tidningar eller liknande papper. Inte kuvert eller kartonger.

För matavfall finns en behållare alldeles vid Bohusgatan 35 som också öppnas med portnyckeln. Inget annat än de speciella papperspåsarna skall användas för matavfall absolut inte plastpåsar.

Närmsta återvinningsstation hittar du på Bohusgatan och ytterligare en nära på Östgötagatan mittemot Folksam. Där kan du slänga kartonger, plast, glas och metall.

På gården finns ett hus som numera används som redskapsskjul.

För övrigt avfall hänvisar vi till närmsta återvinningscentral i Östberga, i korsningen Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet. Mer information om Stockholms återvinningscentraler och deras öppettider hittar du på www.stockholmvattenochavfall.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *