Vad styrelsen arbetar med under 2022

Ett gym Bohusgatan 39-41 samt verkstad Bohusgatan 35-37 under är klara att användas.

En kontinuerlig uppdatering av underhållsplanen sker för att få bästa möjliga underlag till budgeten.

Arbetet med motioner från årsmöten som inte är klara bearbetas vartefter.

Stambyte under arbete.

Energibesparande åtgärder.

Alla våra avtal som går ut kommer att konkurrensutsättas.