Vad styrelsen arbetar med under 2023

En kontinuerlig uppdatering av underhållsplanen sker för att få bästa möjliga underlag till budgeten.

Arbetet med motioner från årsmöten som inte är klara bearbetas vartefter.

Stambyte under arbete.

Energibesparande åtgärder.

Alla våra avtal som går ut kommer att konkurrensutsättas.