Valberedningen 2021-2022

Valberedningen har en av de allra viktigaste uppgifterna i vår förning. De ska hitta och föreslå personer som kan tänka sig vara med i styrelsen eller arbeta som revisorer. Det är till valberedningen du vänder dig om du vill föreslå en person du tycker skulle passa bra eller om du själv skulle vilja engagera dig i styrelsearbetet.

Mejladress till valberedningen: valberedningen@brfmasken.se.

På årsstämman 2021 valdes följande personer till valberedning:

  • Johan Arnel (sammankallande)
  • Björn Knutsson