Betalning av avgiften

Enligt stadgarna skall avgiften och hyror betalas senast månaden innan den förfaller. Att komma med på restantielistan vid ett flertal tillfällen kan vara underlag för uppsägning.