Sopor på gården

Lämna inte sopor på gården efter att ni grillat etc utan de ska läggas i papperskorg eller hellre i sopbehållarna. Ni som boende har ju nycklar till dessa.

Brandvägar

Bohusgatan 31-41 har brandvägar fram till portarna och måste vara tillgängliga för 112.

Brandvägarna till Bohusgatshusen får inte användas som parkeringsplats. Felparkeringsböter kommer utdelas.

 

Brandsäkerhet

Man får inte lämna någonting i korridorer eller trapphus inte ens utanför sin egen dörr.
Inga saker som man ska slänga eller vill skänka bort får lämnas i allmänna utrymmen.
Enligt direktiv från brandmyndigheterna.

Alla som bor i en bostadsrättsförening har ansvar för att se över brandskyddet.
Speciellt viktigt är att alla har brandvarnare.

Tappad ILOQ nyckel

Om ni tappar en nyckel ska ni snarast meddela detta så att just denna nyckel kan spärras. Anmälan skall göras till Söderlås. Nya nycklar beställs via styrelsen.
Det är då nödvändigt att ni håller reda på vilka nummer era minst 3 nycklar har så att inte alla era nycklar spärras. Gör en anteckning på vem som har vilken nyckel i familjen.

Tvättpluppar

Vad det gäller tvättplupparna så måste dom vara märkta med det interna lägenhetsnumret samt ha rätt färg. De som vet att de har en trasig, en med fel färg eller inkorrekt nummer ska kontakta styrelsen. Styrelsen kommer att ta bort inkorrekta pluppar. Bortkommna pluppar kan beställas av styrelsen för 350 kronor samt ny nummerbricka för 50 kronor