Hur undviker man vattenskador

Regel 1 borra inte i väggar om du inte är 100 % säker på att det finns vattenrör där du tänker borra. Det finns ritningar på expeditionen där du/ni kan kolla. Finns det ledningar synliga som går in i en vägg finns det en stor risk att borra där.

Stäng av kran till diskmaskin eller tvättmaskin när den inte används eller du/ni inte är hemma så slipper vi överraskningar.

Rinner vatten långsamt i en brunn se till att få den spolad för att undvika framtida översvämningar.