Lägenhetssyn vid försäljning

HSB kommer genomföra en lägenhetssyn vid försäljning för att bespara framtida lägenhetsinnehavare inte ska drabbas av överraskningar av otillåtna åtgärder av tidigare innehavare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *