Ombyggnad

Vid ombyggnad när vatten och el måste stängas av så måste fastighetsskötaren kontaktas och man debiteras för kostnaden.

Vid ombyggnad när säckar används för byggskräp, får de inte stå i vägen för 112. Hänsyn måste tas till handikappade, speciellt blinda, samt barn som leker så att de inte skadas. Det är ett krav att säckarna flyttas snarast.