Tappad ILOQ nyckel

Om ni tappar en nyckel ska ni snarast meddela detta så att just denna nyckel kan spärras. Anmälan skall göras till Söderlås. Nya nycklar beställs via styrelsen.
Det är då nödvändigt att ni håller reda på vilka nummer era minst 3 nycklar har så att inte alla era nycklar spärras. Gör en anteckning på vem som har vilken nyckel i familjen.