Brandsäkerhet

Man får inte lämna någonting i korridorer eller trapphus inte ens utanför sin egen dörr.
Inga saker som man ska slänga eller vill skänka bort får lämnas i allmänna utrymmen.
Enligt direktiv från brandmyndigheterna.

Alla som bor i en bostadsrättsförening har ansvar för att se över brandskyddet.
Speciellt viktigt är att alla har brandvarnare.