Tvättpluppar

Vad det gäller tvättplupparna så måste dom vara märkta med det interna lägenhetsnumret samt ha rätt färg. De som vet att de har en trasig, en med fel färg eller inkorrekt nummer ska kontakta styrelsen. Styrelsen kommer att ta bort inkorrekta pluppar. Bortkommna pluppar kan beställas av styrelsen för 350 kronor samt ny nummerbricka för 50 kronor

Ombyggnad

Vid ombyggnad när vatten och el måste stängas av så måste fastighetsskötaren kontaktas och man debiteras för kostnaden.

Vid ombyggnad när säckar används för byggskräp, får de inte stå i vägen för 112. Hänsyn måste tas till handikappade, speciellt blinda, samt barn som leker så att de inte skadas. Det är ett krav att säckarna flyttas snarast.